ตั้งครรภ์

เลือดออกตอนท้อง แท้งหรือเปล่า ต้องทำยังไง

เลือดออกขณะตั้งครรภ์ ภาวะที่แม่ทุกคนไม่อยากให้เกิด เพราะภาวะเลือดออกอาจเป็นสัญญาณความผิดปกติของการตั้งครรภ์ และอาจจะอันตรายไปถึงลูกน้อยในครรภ์ได้ มาดูกันว่าสาเหตุที่ทำให้เลือดออกขณะตั้งครรภ์ เกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง

สาเหตุ ทำให้เลือดออกขณะตั้งครรภ์

เลือดออกจากภาวะแท้งคุกคาม เป็นภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ที่พบได้บ่อย โดยที่สาเหตุของการแท้งคุกคามเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ความพิการของทารกแต่กำเนิด ความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์ ความผิดปกติของฮอร์โมนที่มีผลต่อการฝังตัว

ลือดออกจากการตั้งครรภ์ผิดปกติไม่สมบูรณ์ เช่น การตั้งครรภ์ไม่มีตัวอ่อน หรือตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก โดยช่วงแรกแม่ตั้งครรภ์จะมีอาการเหมือนตั้งครรภ์ปกติ แต่หลังจากนั้นอาจจะมีเลือดออกจนนึกว่าเกิดภาวะแท้ง แต่จริง ๆ คือตัวอ่อนไม่เจริญเติบโตตามปกติ

เลือดออกจากโรคที่เกิดระหว่างตั้งครรภ์ ส่วนใหญ่คือโรคทางนรีเวช หรือโรคที่มักเกิดกับผู้หญิงโดยเฉพาะ เช่น มะเร็งปากมดลูก ช่องคลอดอักเสบ ปากมดลูกอักเสบ ซึ่งหากเกิดขึ้นในช่วงระหว่างตั้งครรภ์ก็มีโอกาสทำให้เกิดเลือดออกได้

เลือดออกภาวะรก หรือสายสะดือผิดปกติ เช่น รกเกาะต่ำ ซึ่งมักเกิดในช่วง ไตรมาสที่ 2 – 3 อาจอันตรายถึงชีวิตแม่และลูกได้ โดยเฉพาะถ้ามีเลือดออกปริมาณมาก

เลือดออกขณะตั้งครรภ์ ต้องทำยังไง

ต้องหมั่นสังเกตร่างกายหากเลือดออกเล็กน้อย และไม่มีอาการผิดปกติของร่างกาย อาจจะยังไม่ต้องไปหาหมอ แต่สามารถโทรปรึกษาคุณหมอ หรือคลินิกที่ฝากครรภ์ได้

สังเกตว่านอกจากเลือดออกมีอาการผิดปกติอื่นด้วยหรือไม่ เช่น คลื่นไส้ อ่อนเพลีย มีไข้ อาการบวม อาการเจ็บช่องคลอด มดลูก ฯลฯ หากมีอาการอื่นร่วมด้วยควรรีบไปพบคุณหมอทันที

หากมีเลือดออกปริมาณมากควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน เพื่อรับการดูแลรักษาให้ได้ทันท่วงทีเพื่อความปลอดภัยของทั้งคุณแม่และลูกน้อย
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *